مدار راهبند به دو دسته کلی تقسیم می شود

مدار راهبند

راهبندها یکی از مهم ترین ...

گیربکس راهبند، یکی از مهم ترین تجهیزات امنیتی در ساختمان ها و مجتمع های مسکونی است

گیربکس راهبند

راهبند، یکی از مهم ترین ...

بوم راهبند، قطعه ای است که وظیفه باز و بسته کردن درب راهبند را بر عهده دارد.

بوم راهبند

بوم راهبند، قطعه ای است ...

برخی از پایه بوم راهبند نیز پوششی رنگی را شامل می شوند

پایه بوم راهبند

پایه بوم راهبند، قطعه ای ...